ID KART-OTURUM İZİN KARTI

İlk Defa ID Kart Alma

 • Oturma izni kartının talep edileceği kurum (Atina şehri için) Atina Yabancılar Dairesidir. Oturum izni kartının alınabilmesi için öncelikle ilgili kurumun e-posta adresine ( tallodathinon.anagnpros@astynomia.gr ) bir talep maili (ekine asylum kartı ve oturum izni kararlarını ekleyiniz) gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Göndereceğiniz bu talep maili üzerine ilgili kurum tarafından (randevu gün ve saatini belirten ve ayrıca getirilmesi gereken belge ve evrakların neler olduğunu içeren) bir cevap maili gelmektedir. 

Randevu gününde İlgili kuruma (Adres: Petrou Ralli 24, P.K. 177 78, Atina) giderken aşağıdakileri yanınızda bulundurmalısınız:

 • İltica Servisinin size oturma izni verilmesini onayladığını gösteren kararın kopyası.
 • Bölge İltica Ofisinden alacağınız “Oturma İzni Beklemede” damgalı Uluslararası Koruma Başvuru Formu.
 • Yakın tarihte çekilmiş olan pasaport tipi fotoğraf.
 • Parmak iziniz de alınacaktır.

 

Basılı oturum izni kartınızı nasıl alırsınız?

 • Oturma izni kartınızı , iltica bürosundan (Asylum Service) alacaksınız .Yeni oturum izni kartı hazır olduğunda duyurular yapılır. Oturma izni kartınızın hazır olup olmadığını öğrenmek için Asylum kartınızda yazan “case number” ınıza göre Hazır İkamet İzinleri ile ilgili son duyurulara bakmalısınız. Şu linkten bakılabilir: 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/listes etoimon-adeion-diamonis/  (LİNK)

 • Duyuruda belirtilen gün ve saatte ve ilgili Bölge Ofisine (Atina Asylum Service) gitmeniz gerekmektedir.
 • Oturma izni kartınızı kendiniz almaya gitmeniz gerekecektir . Başkasını gönderemezsiniz.

Oturum izni kartınızı almaya gittiğinizde yanınızda şunlar bulunmalıdır:

 • Pasaport Bürosu tarafından size verilen destekleyici belgelerin kanıtı.
 • Oturma izninizi aldığınızda İltica Hizmet Ofisine teslim etmeniz gereken

“Oturma İzni Beklemede” damgalı Uluslararası Koruma Başvuru Formu.

Ailenizin Oturma İzinleri

 • Aile üyeleriniz aynı uluslararası korumaya (mülteci statüsü veya ikincil koruma) sahipse, yukarıdaki destekleyici belgeleri ibraz ederek basılı oturma izinlerini almak için Pasaport Bürosuna başvurmalıdır. Başvuru için Pasaport Dairelerine bizzat gelmeleri gerekmektedir. Oturma izinleri bireyseldir.
 • Aile üyelerinizin uluslararası korumaya (mülteci statüsü veya ikincil koruma) sahip olmamalarına rağmen oturma izni alabileceği bazı durumlar vardır . Bu durumlar aşağıda açıklanmaktadır:
 • Yunanistan’a gelmeden önce çocuğunuz olduysa , çocuğunuz oturma izni alabilir. Bu durumda, çocuğunuzun doğum belgesinin onaylı bir suretini ibraz ederek, çocuğunuza oturma izni verilmesi için yetkili Bölge İltica Bürosuna başvurmanız gerekir. Daha sonra yukarıda açıklandığı gibi Pasaport Bürolarına ikamet tezkeresini yazdırmak için başvuracaksınız.
 • Uluslararası korumaya sahip olduğunuz ve ardından Yunanistan’a girdikten sonra evlendiğiniz veya çocuk sahibi olduğunuz takdirde, bu aile üyeleri oturma izni alabilirler. Bu durumda, yanınızda evlilik cüzdanınızın (eşiniz ise) ve/veya doğum belgesinin veya çocuğun tanınma belgesinin (eğer sizin çocuklarınızsa) onaylı kopyalarını bulundurarak yetkili Bölge İltica Ofisine başvurmanız gerekir. Daha sonra Pasaport Bürolarına ikamet tezkerelerinizi yazdırmak için yukarıda anlatıldığı gibi başvuruda bulunabilirsiniz. 
 • Ailenizin bireyleri “aile birleşimi” süreci ile Yunanistan’a geldiyse, pasaport veya seyahat belgelerinin aslını İltica Servisi’ne ibraz etmeleri ve yanlarında orijinal giriş vizelerini bulundurmaları halinde oturma izni alabilirler. Daha sonra ikamet tezkerelerini Pasaport Bürolarına yazdırmak için yukarıda açıklandığı şekilde başvuruda bulunmaları gerekir.