DOĞUM KAYDI

Çocuğunuz Yunanistan’da doğduysa, doğumunu çocuğun doğduğu yere en yakın belediyenin nüfus dairesine bildirmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki belgeleri nüfus dairesine ibraz etmeniz gerekmektedir:

  • Doğumun gerçekleştiği hastane veya kliniğin kayıt birimi tarafından verilen “doğum raporu”. Doğum raporu genellikle hastane tarafından doğrudan ilgili nüfus dairesine gönderilir, böylece nüfus dairesi doğum belgesini erkenden hazırlayabilmektedir. Adınızı tüm resmi belgelerde geçtiği şekilde tam ve doğru olarak beyan etmeye özen gösteriniz. Ne yazık ki, resmi belgelerde bazen yazı ve rakam hataları olabilmektedir. Bu durumda, düzeltme işlemi oldukça karmaşıktır. Hata basitse, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla düzeltme yapılabilmektedir. Birden fazla harf veya rakamda daha karmaşık bir hata söz konusuysa, durumun mahkeme kararıyla düzeltilmesi gerekmektedir. Bu da hukuki yardım gerektiren ve zaman alan bir süreçtir.
  • Ebeveynlerin ikamet izinleri veya sığınmacı kartları. Belgelerin asıllarını yanınızda bulundurmanız ve birer kopyasını sunmanız gerekmektedir.
  • Vergi ve sosyal güvenlik numaraları (AFM ve AMKA) veya bunların mevcut olmadığını belirten bir beyan.
  • Varsa, aile durumu bildirimi veya evlilik cüzdanı.

Mülteciler ve sığınmacılar için düzenlenen doğum raporlarında, ebeveynlerin ikamet izinlerine ya da sığınmacı kartlarına dair bilgiler yer almaktadır.

Çocuğun babası doğum sırasında Yunanistan’da değilse, doğum raporunda babayla ilgili bilgilere yer verilmez ve resmi bir evlilik belgesi ibraz edilmediği sürece, çocuk evlilik dışı doğmuş sayılır. Bu durumda yalnızca anneye ait bilgi ve belgeler kullanılır. Böyle durumlarda babanın ebeveyn olduğuna dair gönüllü rıza verilmesi durumunda sonradan babanın adı eklenebilir.

Doğum kaydı ancak doğum belgesinin nüfus dairesi tarafından verilmesinden sonra tamamlanır.

Doğum kaydını ne zaman ve nasıl yaptırmalıyım?

Yasalara göre Yunanistan’daki tüm doğumların, çocuğun doğumundan sonraki 10 gün içerisinde kaydedilmesi gerekmektedir. Gecikmeli doğum kaydı durumunda, aşağıdaki şekilde bir ceza ödemeniz gerekebilir. 11. günden 100. güne kadar kaydı yapılan doğumlar için 100 € ceza ücreti alınır. 100. günden sonra kaydı yapılan doğumlarda ceza ücreti 300 €’ya yükselmektedir.

Doğum kaydını kim yaptırabilir?

Doğum kaydı anne veya baba tarafından yaptırılabilir. Buna ek olarak doktor, ebe ya da doğumda hazır bulunan herhangi bir kişi de doğum kaydını yaptırabilir.

Doğum belgesi suretleri

Doğum, nüfus memuruna tescil ettirildikten sonra, çocuğun adını, cinsiyetini, doğum tarihini ve yerini gösteren bir doğum belgesi düzenlenir. Tüm KEP’lerden doğum belgesi sureti alınabilir.

Çocuğun adını kaydetme

Çocuğun adı beyan edilirken hem anne hem de baba hazır bulunmalıdır, aksi hâlde biri diğerine vekâletname veya salahiyet verebilir. Baba başka bir ülkedeyse, çocuğun adını kaydettirebilmesi için anneye resmi bir izin belgesi gönderebilir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sıkça sorulan soruların ve yanıtların da yer aldığı, doğum kayıtları hakkında daha fazla bilgiye Yunanca olarak buradan ulaşabilirsiniz.

KAYNAK: https://help.unhcr.org/greece/tr/yunanistanda-yasam/dogum-kaydi/