Άρθρα-&-Νέα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ)

23 δεκεμβρίου του 2020

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ)

Δημοσιεύτηκε από το admin.

23 Ιούλιου 2018 Μάτι

23 ιουλίου 2020

23 Ιούλιου 2018 Μάτι

Έχουν περάσει 2 χρόνια η γη έχει αρχίσει να ανθίζει πάλι όμως ο πόνος για τις χαμένες ζωές είναι ακόμα παρών.Σημερα σκεφτόμαστε  σαν Έλληνες  και π...

Δημοσιεύτηκε από το admin.